תמ"א 38/3- עיבוי וחיזוק מבנים

תמ"א 38, או בשמה המלא תכנית מתאר ארצית 38 מתייחסת לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה. תכנית זו נועדה להגדיר אילו מבנים אינם עומדים בתקן הישראלי – ת"י 413 – או במילים אחרות, הבניינים שעבורם נדרשות עבודות חיזוק, בכדי שאלה יוכלו להתמודד עם הכוחות האופקיים המופעלים על בסיס המבנה בעת התרחשות רעידת אדמה. התכנית כוללת קבלת היתרי בנייה לחיזוק מבנים, תוספות בנייה, הקלות מס השבחה ופטורים משמעותיים ובכי חשוב, שיפור איכות החיים של בעלי הזכויות.

מרבית המבנים שנבנו בישראל עד שנת 1980 אינם עומדים בדרישות התקן הישראלי. מדינת ישראל יושבת על אזור רווי רעידות, ועל כן, המדינה הבינה כי הצורך בביצוע חיזוק מבנים נגד רעידות אדמה הוא הכרחי ונדרש. התכנית הוצגה ביוזמת המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, ואושרה על ידי ממשלת ישראל ב-14 באפריל 2005. במסגרת מימוש זכויות לפי תמ"א 38 פטורים הדיירים מכל חובות מס, וכל העסקה פטורה ממס עבור הדיירים.

תמ"א 38/2 – הריסה ובנייה מחדש

להבדיל מתהליך תמ"א 38 בנייה על הקיים (תמ"א 38/3) אשר בו כאמור, מבצעים חיזוק לבניין הישן באמצעי חיזוק חיצוניים, תוך הרחבת הדירות ותוספות בנייה מלמעלה, בתהליך בו אנו מתמחים, תמ"א 38/2 (הריסה ובנייה מחדש), הבניין החדש נבנה משלב היסודות. תמ"א 38/2 מהווה למעשה תיקון לחוק, המאפשר להרוס בניינים קיימים ישנים העומדים בתנאי התמ"א הרגילה על תיקוניה, ולבנות במקומם בניינים חדשים, מודרניים ובטיחותיים, המהווים בנייני בוטיק.

פינוי בינוי

הכרזה על מתחם פינוי לשם בינוי היא בסמכותה של ממשלת ישראל על פי סעיף 33א. לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965. יוזמות פינוי בינוי מוסדרות בחוק בינוי ופינוי של אזורי שיקום, התשכ"ה-1965.

בשנת 2006 חוקקה הכנסת את חוק פינוי ובינוי (פיצויים), התשס"ו-2006 במטרה להתגבר על קשיים שגורמים דיירים בודדים בבתים משותפים המתנגדים להסכמי פינוי בינוי, למול רוב גורף של שאר דיירי הבניין. התנגדות כזו באה לעתים על רקע ניסיון לזכות בהסדר כלכלי עדיף על פני שאר הדיירים.

בעל דירה, אשר מסרב סירוב בלתי סביר להעביר את זכויותיו לשם ביצוע עסקת פינוי בינוי, או מתנה את הסכמתו בתנאים בלתי סבירים, אחראי בנזיקין כלפי שאר בעלי הדירות באותו בניין. במסגרת פרויקט פינוי- בינוי יש להעמיד לטובת בעלי הדירות בטחות נאותות אשר יבטיחו את קניינם: ערבות חוק מכר – תנאי לפינוי הדירה הישנה הוא קבלת ערבות בנקאית (חוק מכר) בשווי הדירה החדשה כשהיא צמודה למדד תשומות הבנייה.

ערבות בנקאית אוטונומית להבטחת תשלום שכר דירה – תנאי לפינוי הדירה הישנה יהיה קבלת ערבות בנקאית אוטונומית להבטחת תשלום דמי שכירות בד בבד עם מתן התשלומים בפועל. כמו- כן יש לפעול בשקיפות וביעילות ולבחור נציגות וועד אשר תעבוד בשיתוף פעולה הדוק מול החברה היזמית שנבחרה לביצוע הפרויקט.

לאורך השנים ניהלה החברה פרויקטים מסוג פינוי בינוי משמעותיים, ולא פחות חשוב – דורגה על ידי הדיירים, כגוף בעל תודעת שירות ויכולות ליווי בלתי רגילות.

מתחמי בינוי פינוי בינוי

ברחוב הבושם 46-60 / בירנית 8-14 בשכונת ליבנה המתחדשת, עומד לקום פרויקט פינוי בינוי ייחודי חדש של ’חברת אלמוג ים סוף’ ו – ’אורבן גרופ התחדשות עירונית’.

על מגרש של כ-10 דונם עליו ניצב בניין המאוכלס ב- 128 דיירים קיימים 4 + חלקות של חלמיש, בשטח ממוצע של 65-75 מ”ר, עומד לקום מתחם בנייה חדשני ומגוון בבנייה מרקמית עם מגדלים של עד כ-25 קומות. המגדלים המתוכננים בימים אלו על ידי משרד אורי בלומנטל אדריכלים, יכילו כ- 474 יח”ד. הדיירים ייהנו מדירות גדולות ומרווחות בתכנון חכם ומתקדם, חנייה תת קרקעית, לובי מפואר, מרפסות שמש ועוד.